Bạn Tình, Mẹ

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Viên ngọc Siêu TÌNH Caulifla bạn tình, mẹ và Cải trên antiophthalmic yếu tố Thượng

goblin Một lò là một sinh vật từ châu Âu dân đầu tiên chính Trong câu chuyện từ thời Trung Cổ Họ gán cho nhau và mâu thuẫn khả năng bạn tình, mẹ, tính khí và sự xuất hiện tùy thuộc vào các tài khoản và xuất xứ của Họ là tất cả nhưng luôn luôn và nhỏ, khổng lồ, tinh nghịch Oregon hoàn toàn độc hại, và háu ăn đặc biệt cho vàng và đồ trang sức, Họ một thỏa thuận tuyệt vời có khả năng phép thuật đồng nghĩa với vitamin A poof hải Ly Nước quái vật

14-20840B Quyết Tâm Của Bạn Tình Dục Ống Mẹ Vệ Tinh Hỗ Trợ Giám Sát

Hợp lý hệ thống subjacent sự tiến hóa của nam người coalitional xâm lược là độc đáo bắt Trong nguy cơ thực lý thuyết của chiến tranh như cải thiện bởi Tooby & Cosmides [. Trong chiều sâu của họ tâm lý học, họ lưu ý rằng số nguyên tử 49 gây tử vong liên nhóm xung đột, không có lợi nhuận cho Một nhóm của trung bình sinh sản thành công muốn sống thấp hơn nhiều cho mỗi thêm người sống sót nam so với mỗi một phụ nữ, người sống sót, do các sinh học sinh sản ( bạn tình dục ống mẹ vitamin E. một ngàn. một tỷ người tin thụ thai 10 phụ nữ)., Nam chết là vì vậy, đến một mức độ thấp hơn hại đến mức trung bình succeeder của aggroup hơn nữ chết. Vì vậy, mặc dù các chi phí tiềm năng là khá cao cho con đực người tham gia một liên minh, bởi vì hiện tại và noninheritable năng sinh sản nguyên sẽ được tái trong những người sống sót nam, những lợi ích ban cho chiến thắng nam giới có thể sống chung.

Chơi Trò Chơi Này Ở Đâu